Dịch vụ

Hồ sơ và thủ tục sang tên sổ đỏ

Hồ sơ và thủ tục sang tên sổ đỏ

Luật đất đai mới nhất 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đã đánh dấu những sửa đổi, bổ sung khá cơ bản so với luật đất đai 2003. Tư vấn với một số thủ tục hành chính về đất đai mà cụ thể trong phạm vi bài viết này của luật sư chỉ nằm trong phạm vi của “Hồ sơ sang tên sổ đỏ” và Quy trình sang tên sổ đỏ theo luật đất đai mới nhất 2013. Thị...

Chi tiết »

Call Now Button