1
Bạn cần hỗ trợ?

Kiến thức Sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Điều kiện bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế là đối tượng được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu, tuy nhiên đối tượng đó phải đáp ứng được các điều kiện bảo hộ sáng chế theo quy định pháp luật. Điều kiện bảo hộ sáng chế Để được đăng ký sáng chế thì các đối tượng nêu trong đơn phải đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể: – Có tính mới; – Có trình độ sáng tạo; – Có...

Chi tiết »

Đăng ký logo thương hiệu độc quyền

Đăng ký logo thương hiệu độc quyền

Logo là một biểu tượng thương hiệu, nó co thể là hình ảnh, chữ hoặc là sư kết hợp của cả hình ảnh và chữ. Theo quy định, logo được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu hoặc bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả hoặc bảo hộ theo cả 2 loại hình. Để logo được bảo hộ thì chủ sở hữu cần đăng ký logo độc quyền với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu. Lợi...

Chi tiết »

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp độc quyền

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp độc quyền

Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền sở hữu thông qua Văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Để được cấp Văn bằng bảo hộ thì cá nhân, tổ chức đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cơ quan này. Kiểu dáng công nghiệp là gì ? Tại Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Kiểu...

Chi tiết »

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Nhiều các nhân, tổ chức hiện nay cũng nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Đăng ký bản quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu mà nhiều tác giả, chủ sở hữu áp dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với tác phẩm của mình. Dưới đây, Luật Trí Tuệ sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định hiện hành năm 2021 chi tiết...

Chi tiết »

Thủ tục đăng ký bằng sáng chế tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký bằng sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế được pháp luật bảo hộ thông qua việc cấp Bằng độc quyền sáng chế. Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu cần đăng ký bằng sáng chế với cơ quan có thẩm quyền theo các quy định pháp luật. Vậy sáng chế là gì và thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam như thế nào, bằng kinh nghiệp trên 10 năm của các Luật sư Luật Trí Tuệ sẽ nêu cụ thể và hướng dẫn quy...

Chi tiết »

Quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu thông qua việc cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ. Nhãn hiệu không những có giá trị về mặt tinh thần, là bộ mặt, uy tín của công ty mà nó còn là tài sản vô hình rất giá trị trong phát triển thương hiệu, doanh nghiệp. Nhãn hiệu là gì ? Theo quy đinh Luật Sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu là dấu hiệu...

Chi tiết »

Call Now Button